Haugekonferansen / Hauge Conference

15-16 September 2023

Bergen, Norway

BAM Global Leader Mats Tunehag will be sharing on BAM at the Hauge Conference in September.

Haugekonferansen er et treffpunkt for deg som ønsker å jobbe i næringslivet forankret i kristne verdier! Konferansen er inspirert av Hans Nielsen Hauge sitt virke på attenhundretallet hvor Hauge gjennom en sterk tro og et samfunnsengasjement bidro til å starte mange bedrifter og etablere nye arbeidsplasser.

Hauge Business Network ønsker å se at samfunnet blir bedre ved at nye arbeidsplasser skapes, at mennesker får brukt sitt potensiale og ved at vi sammen tar et tydelig samfunnsansvar. Vi vil inspirere til innovasjon, skaperglede og god forvaltning gjennom seminarer, panelsamtaler og mulighet til å bygge nye relasjoner.

 

The Hauge conference is a meeting point for those who want to work in business based on Christian values! The conference is inspired by Hans Nielsen Hauge’s work in the nineteenth century, where Hauge, through a strong faith and a commitment to society, helped to start many companies and establish new workplaces.

Hauge Business Network wants to see that society improves by creating new jobs, that people use their potential and that we together take a clear social responsibility. We want to inspire innovation, creative joy and good management through seminars, panel discussions and the opportunity to build new relationships.