BAM Congress Netherlands

November 2023 tbc

Dordrecht, The Netherlands

Aan de slag met de P’s van BAM:

People, Planet, Profit & Pneuma

Laat je inspireren door moedige ondernemers die met overtuiging met People, Planet, Profit en Pneuma aan de slag zijn. Zoals Tiemen van Dijk, die zich richt op de bloei en groei van de 2000 people bij Visscher-Caravelle. Of neem Doen-Denker Martin Schuurman, die zich inzet voor planet en een rechtvaardiger verdeling van profit. Kom en hoor van internationale gasten, zoals Mike Baer, hoe BAM-bedrijven wereldwijd invulling geven aan de P’s. Dat alles geïntegreerd met pneuma, want zo gaat Bas van Os ons leiden in een plenaire sessie van bemoediging en verootmoediging en Bill Job zal delen hoe hij leerde om de Here God meer ruimte te geven in alle facetten van zijn bedrijfsvoering.

Wereldwijd én in Nederland integreren mensen business en missie. Op het BAM Congres hoor je hoe dat werkt, ontmoet je gelijkgestemden en krijg je praktische en geestelijke handvatten.

 

Getting started with BAM’s Ps:

People, Planet, Profit & Pneuma

Be inspired by courageous entrepreneurs who work with conviction with People, Planet, Profit and Pneuma. Such as Tiemen van Dijk, who focuses on the flourishing and growth of the 2000 people at Visscher-Caravelle. Or take Doen-Thinker Martin Schuurman, who is committed to planet and a fairer distribution of profit . Come and hear from international guests, such as Mike Baer, ​​how BAM companies worldwide implement the P’s. All that integrated with pneuma , because that’s how Bas van Os will lead us in a plenary session of encouragement and humiliation and Bill Job will share how he learned to give the Lord God more space in all facets of his business.

Worldwide and in the Netherlands, people integrate business and mission. At the BAM Congress they can tell you how it works for them, you will meet like-minded people and receive practical and spiritual tools.