Business As Mission

Een wake-up call voor kerk, werk en samenleving

Gea Gort

Dit boek biedt handvatten aan ondernemende mensen binnen en buiten de kerk. Die hoop en perspectief willen brengen in de wereld. Zowel in ontwikkelingslanden als dichter bij huis, tot in hun eigen wijk. Omdat ze geloven dat de kerk midden in de samenleving behoort te staan.

Business as Mission laat – als eerste in het Nederlands taalgebied – zien hoe een bedrijf positieve verandering in de samenleving kan bewerken. De theorie wordt geïllustreerd met inspirerende praktijkverhalen van zakenmensen, kerkplanters, ontwikkelingswerkers, zending- en kerkleiders, onder wie Gert-Jan Huisman, Johannes van den Akker, Kees de Zwart, Jaap-Jan Verboom, Jan-Willem Aalderink, Georges Dubi, Harm Tomassen, Arleen Westerhof en Piet Brinksma.

This book offers tips to enterprising people inside and outside the church. That hope and want to bring perspective to the world. Both in developing countries and closer to home, even in their own neighborhood. Because they believe that the Church in the midst of society ought to be.

Business as Mission late – the first in the Dutch language how to edit a business, positive change in society. The theory is illustrated with inspiring real-life stories of businessmen, church planters, development, missionary and church leaders, including Gert-Jan Huisman, John van den Akker, Kees de Zwart, Jaap-Jan Verboom, Jan-Willem Aalderink, Georges Dubi, Harm Tomassen , Arleen Westerhof and Piet Brinksma.